FC Zlín oficiální web

Média

A K T U Á L N Í  A K R E D I T A Č N Í  S Y S T É M 

platný od 1. srpna 2023

 • Akreditační karty LFA v rámci vlastních možností respektuje.
 • Klub respektuje sezónní akreditace na sezonu 2022/23, které byly vydány klubem na konkrétní jméno redakce/média.
 • Požadavky na akreditace musejí být domácímu klubu zaslány na kontakt molkova@fczlin.com nejpozději 24 hodin před začátkem utkání. V žádosti je potřeba uvést jméno, příjmení a název redakce, pro kterou bude dotyčný pořizovat reportáž, fotografie či videozáznam.
 • Domácí klub má právo žádosti o akreditaci nevyhovět v případě, že nesplňuje náležitosti dané Média protokolem vydaným LFA anebo žádosti přesahují povolený počet osob – o vyhovění i případném neudělení akreditace musí klub žadatele vždy informovat.
 • Osoba bez řádné oficiální akreditace vydanou klubem nebude vpuštěna do areálu.


F O T O G R A F O V É

 • Fotografové vstupují na hrací plochu ke své vymezené pozici VLASTNÍM vchodem - tj. postranním vchodem pod hlavní tribunou (vchod pod schodama)
 • Fotografové si vyzvednou fotovestu na obvyklém místě, tj. v místnosti vedle Press centra (samostatný vchod z parkoviště)  
 • Fotografové mají přesně vymezený prostor pro pořizování fotografií, a to:
  - od postranní kamery k praporku a pak cca další 3-4 metry k bráně. 
  - strany mohou měnit pouze na konci poločasu až hráči opustí plochu.  
 • FOTOGRAFOVÉ SE NESMÍ POHYBOVAT či bránit pohybu ve výběhové zóně – strany můžou měnit jen na konci poločasu až hráči opustí plochu.
 • FOTOGRAFŮM JE ZÁKÁZÁNO SE POHYBOVAT MEZI A V BLÍZKOSTI STŘÍDAČEK HOSTŮ A DOMÁCÍCH. 
 • FOTOGRAFŮM JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT NA HRACÍ PLOCHU PŘED, V PRŮBĚHU NEBO PO SKONČENÍ UTKÁNÍ.
 • FOTOGRAF BEZ ŘÁDNÉ FOTOAKREDITACE VYDANOU KLUBEM A SPLNĚNÍ DALŠÍCH POTŘEBNÝCH PODMÍNEK NEBUDE VPUŠTĚN NA HRACÍ PLOCHU.

  Osoba zodpovědná za akreditace:
  Bc. Zuzana Molková, Dis.
  molkova@fczlin.com

Podkategorie

Tabulka FORTUNA:LIGA

XKlubZVRPSB
1.Jablonec359141245:5041
2.Pardubice351171739:4740
3.Bohemians359121434:4839
4.Karviná35881938:6232
5.Č. Budějovice35782041:7029
6.Zlín355121840:6927